Galleri1 Skellefteå

Sonia Sjögren

Bor och verkar i Skellefteå. Är utbildad inom konst och dekoration i huvudsak och har sedan början av 80-talet arbetat med bildskapandet som förgrenat sig till att innefatta även estetiska uttryck i dekorativa saker som vindkronor, lampor mm.

Jag inspireras av vinden, speglingar, lekfullhet och det impulsiva. Vissa saker växer fram under skapandets gång, medan andra finns som en bild i mitt huvud klar att ta fram när teknik och material kommit på plats.Kontakt: 

e-post:    soniasjogren1@gmail.com
tfn:         +46 70 445 65 22
hemsida: https://www.svenskakonstnarer.se/start/plus_artist.php?chr=19&aid=627

 Copyright © 2022 Galleri 1

Galleri 1
Stationsgatan 1
931 32 Skellefteå

Följ oss på facebook